lideri-na-zaednicata

Лидери на заедницата

Проектот „Лидери на заедницата“ има за цел да ги поттикни младите во Општина Прилеп да бидат проактивни во справувањето со локалните проблеми на заедницата.

Проектот ќе произведи 10 млади лидери од Општина Прилеп, професионално обучени и усовршени да работат на општествените проблеми и прашања во локалната заедница, користејќи ги алатките и можностите на граѓанскиот активизам.

Истовремено, проектот ќе ги зајакни нивните индивидуални капацитети со специфични вештини за стратешко планирање при справувањето со граѓанските проблеми, како и со вештини за успешно комуницирање на проблемите со јавноста (Улични перформанси, Видео и интернет активизам).

 

obuki

Обуки

Алатки за граѓански активизам и лидерство

Истражување и стратешко планирање

Медија и улична уметност

mladite-protiv-nevrabotenosta

Младите против невработеноста

Иницијативата „Младински Фронт“ остварувајќи ги ,своите заложби за воспоставување на „мерит“ системот, односно вработување на мпадите по нивните способности, капацитети и знаења, наспроти „споилс“ системот, или, вработувањето по партиски основ, денес го организираше настанот „Младите против невработеноста“.
Нашиот интернет портал www.mkfront.com , кој отпочна во рамки на оваа иницијатива ќе биде гласот на младите. Ќе биде нивниот Хајд Парк. Виртуелен и јавен простор, каде младите ќе можат да ги лоцираат проблемите, да понудат решенија, да изнесат свој став и размислување за се она што ги оптоварува, пред се невработеноста и иселувањето како резултат на тоа.

Повеќе

Video
aktivnosti

Активности

Истражувања

Истражувања

Анкети, интевјуа, медија

Повеќе

Мојата Приказна

Мојата Приказна

Разговори со млади од Македонија

Повеќе

Разни активности

Разни активности

Активности спроведени со проектот

Повеќе

Истражувања

Истражувања

Анкети, интевјуа, медија

Повеќе

Мојата Приказна

Мојата Приказна

Разговори со млади од Македонија

Повеќе

Разни активности

Разни активности

Активности спроведени со проектот

Повеќе

galerija

Галерија

Акција: Од желба до реалност

Акција: Од желба до реалност

Акција: Од желба до реалност
Создаваме млади лидери

Создаваме млади лидери

Создаваме млади лидери
Обука: Создаваме Лидери

Обука: Создаваме Лидери

Создаваме лидери
Aкција: Младите против невработеноста

Aкција: Младите против невработеноста

Акција: Младите против невработеноста
najnovo

Најново

Активирај се против омразата и лажните вести

41692608_1925370554222288_9015244437156003840_o

Здружение Центар за стратегии и развој- ПАКТИС- Прилеп со поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија  го спроведува проектот „Активирај се против говорот на омраза и лажните вести“, во период од Јули до Декември 2018 година.  Проектот  има за цел да ја едуцира пошироката јавност, особено младите во областа на говорот на омраза и лажните вести, како и за негативните

Read More

МЛАДИНСКИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИЦИ ВО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА

youthlogo1

Младината е еден од најважните параметри на едно општество, во контекст на можностите и капацитетите за развој на истото. Но, како младината може да го носи тој товар на важни одлуки и како едел млад човек може самостојно да донесе одлука за себе и за неговата улога во општеството? Дали младината е свесна за својата улога во општеството, за своите

Read More

Младински проблеми и предизвици во локалната заедница

youthlogo1

Трендот за миграција на младото и работоспособно население од Прилеп и општо гледано од државата во последните години се повеќе расте, а истовремено секојдневно се повеќе "старее" и го губи своето активно население. Прашањето е дали проблемот со иселување се должи на тоа што младите го гледаат својот успех, својата иднина и самореализација надвор од родниот град или од државата,

Read More

partneri-donatori

Партнери и донатори

Pactis
Фондација Отворено Општество

Оставете ни коментар!

Добрите лидери прво мора да бидат добри службеници...